Interessante Literatuur

Literatuur over Formatieve Evaluatie

Kan je er geen genoeg van krijgen? Op deze pagina is een aantal interessante artikelen te vinden die je meer kunnen vertellen over alles wat met formatieve evaluatie te maken heeft. Veel plezier!

Niet-wetenschappelijk

 • Artistieke competenties. (z.d.). Geraadpleegd van https://artistiekecompetenties.blog/alle-materialen/
 • Demey, J. (2018, 22 maart). Motiveer je leerlingen met deze kaartjes. Geraadpleegd op 4 april 2018, van https:/.klasse.be/131224/download-leerlingen-motivatie-kaartjes/
 • Govaerts, S. (2018, 22 maart). Goede feedback van de leraar doet leerlingen meer leren. Geraadpleegd op 4 april 2018, van https:/.klasse.be/130859/goede-feedback-van-de-leraar-doet-leerlingen-meer-leren/
 • (Her)lezen in de zomer: formatief evalueren – ‘Je wilt dat ze het over een week en daarna ook nog weten’. (2017, 7 augustus). Geraadpleegd op 19 maart 2018, van https:/.leraar.nl/news/view/52702392/herlezen-in-de-zomer-formatief-evalueren-%E2%80%93-‘je-wilt-dat-ze-het-over-een-week-en-daarna-ook-nog-weten
 • Lek en Linge: techniek op het vmbo. (2017, 23 oktober). Geraadpleegd op 19 maart 2018, van http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/praktijk-in-beeld/lek-en-linge
 • Nanninga, A. (2017, 15 september). Met het verdwijnen van cijfers valt ook de prestatiedruk weg. Geraadpleegd op 20 september 2017, van http://hetkind.org/2017/09/15/verdwijnen-cijfers-valt-ook-prestatiedruk-weg/
 • Online aan de slag met oefeningen werkconferentie formatief evalueren. (2018, 15 januari). Geraadpleegd op 4 april 2018, van https://leerling2020.nl/online-aan-de-slag-met-oefeningen-werkconferentie-formatief-evalueren/
 • Van Dijk, A., & Kleyn, S. (2017, 15 november). Leernetwerken Formatief Evalueren 3. Geraadpleegd op 19 maart 2018, van https://didactiefonline.nl/blog/vriend-en-vijand/leernetwerken-formatief-evalueren-3

Wetenschappelijk

 • Biesta, G. (2012). Goed onderwijs en de cultuur van het meten: Ethiek, politiek en democratie. Den Haag: Boom Lemma uitgevers
 • Evers, J., &  Kneyber, R. (2013). Het alternatief: Weg met de afrekencultuur in het onderwijs. Amsterdam: Uitgeverij Boom
 • Groot, A. de (1966). Vijven en zessen. Cijfers en beslissingen: het selectieproces in ons onderwijs. Groningen: Wolters.
 • Harlen, W., & Deakin Crick, R. (2002). A systematic review of the impact of summative assessment and tests on students’ motivation for learning. London: EPPI-Centre, Social Science Research Unit, Institute of Education. Verkregen van http://eppi.ioe.ac.uk/cms/LinkClick.aspx?fileticket=rOyQ%2ff4y3TI%3d
 • Leahy, S., Lyon, C., Thompson, M., & William, D. (2005). Classroom assessment: Minute-by-minute and day-by-day. Educational Leadership, 63(3), 18-24.
 • Palmer, P.J. (2005). Leraar met hart en ziel, Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Pennewaard, L., & Silfhout, G. (2016, 18 april). Hoe weet ik waar mijn leerlingen staan? Geraadpleegd op 14 maart 2018, van http://downloads.slo.nl/Documenten/FE%20Hoe%20weet%20ik%20waar%20zij%20staan.pdf
 • Sadler, D. R. (1989). Formative assessment and the design of instructional systems. Instructional Science, 18, 119-144.
 • Sluijsmans, D., & Kneyber, R. (2016). Toetsrevolutie. Geraadpleegd van http://toetsrevolutie.nl/wp-content/uploads/2016/11/Toetsrevolutie-WEB.pdf
 • Wiliam, D. (2013). Cijfers geven werkt niet. Meppel: Ten Brink Uitgevers
 • Wiliam, D. (2011). What is assessment for learning? Studies in Educational Evaluation, 37, 3-14
 • Wragg, T. (2007). How to ask better questions. Geraadpleegd van http:/.edb.gov.hk/attachment/tc/sch-admin/sch-quality-assurance/professional-support-online-resources/seminar/assessment_for_learning_info2.pdf
 • Zimmerman, B., & Kitsantas, A. (2007). The Hidden Dimension of Personal Competence: Self-Regulated Learning and Practice. In A.J. Elliot & C.S. Dweck (red.), Handbook of Competence and Motivation (pp. 509-526). New York: Guilford Press.

Contact

Iets toe te voegen? Of vragen? Schroom niet.

Contact